چند تا پنل باید بخرم؟

۱۴۰ ۱۰۰۰
window image
۱ حریر در کنار
۲ حریر در کنار
حریر در وسط
window image
نیاز دارید به:

۲ پنل کتان یا مخمل + ۱ حریر

لازم به ذکر است با خرید این تعداد پنل،
۱ حریر رایگان نیز هدیه می‌گیرید.
نیاز دارید به:

۰ پنل کتان یا مخمل + ۰ حریر

لازم به ذکر است با خرید این تعداد پنل،
۱ حریر رایگان نیز هدیه می‌گیرید.